TOSHKENT DAVLAT AGRAR UNIVERSTITETI TERMIZ FILIALI

yosh olimlar maktabi

18 May 2019
Ko`rildi: 0

 

Тошкент давлат аграр университети Термиз филиали ҳузуридаги Ёш олимлар Кенгаши таркиби

 

ОТМ номи

Кенгаш раиси Ф.И.Ш., илмий даража, унвони

Кенгаш аъзолари Ф.И.Ш. илмий даража, унвони

Тошкент давлат аграр университети Термиз филиали

Имамов Фозилжон Зокиржонович. Ўсимликшунослик, ўсимликлар ҳимояси ва агрокимё кафедраси ассистенти

(Ёш олимлар Кенгаши раиси)

1. Абдиназаров Жамшид

(Ёш олимлар Кенгаши раиси муовини)

2. Бўриев Қувондиқ (котиб)

3. Нурмаматов Фурқат ассистент

4. Қорабоев Турғун (ассистент)

5. Ишмуротов Шавкат (ассистент)

6. Норқўчқоров Хушвақт (ассистент)

7. Низомиддинов Камолиддин (ассистент)

8. Мамаюсупов Аббос (ассистент)

9. Эрназаров Мирзохид (ассистент)

10. Абдуллаев Бунёд (ассистент)

 

Тошкент давлат аграр университети Термиз Филиали “Ёш олимлар” илмий кенгашининг

2019 йил учун режаси

Белгиланган тадбир режаси

Муддати

Масьуллар

1

Ёш олимлар кенгаши таркибини тузиш ва унинг режаси ни ишлаб чикиш

Ёш олимлар кенгаши таркиби ва режасини Тош ДАУ Термиз филиали кенгашида мухокама килиш ва тасдиклатиш

2019 йил январ

Илмий ишлар ва инновациялар бўйича директор ўринбосари қ.х.ф.н Н. Нурматов, Кенгаш раиси ассистент Ф.З. Имамов, раис муовини Ж. Абдиназаров, котиб Қ.Бўриев

2

Филиал талабалари орасидан илмий фаолиятга интилувчан ва изланувчан иктидорли ёшларни саралаш, уларнинг руйхатини шакллантириш хамда “Ёш олимлар кенгаши” фаолиятига жало килиш

Йил

давомида

Иктидорли талабалар билан ишлаш булими, ёш олимлар кенгаши, декан, ва кафедра мудирлари

3

Тош ДАУ Термиз филиали илмий ишлар натижаларини ОАК эътироф этган ва юкори импакт факторга эта булган илмий журналларда чоп этиш масалалари

 

қ.х.ф.н Н. Нурматов

ассистент Ф.З. Имамов

4

Тош ДАУ Термиз филиалида фаолият олиб бораётган Узбекистан фанлар академияси академикларининг илмий мактаблари хакида маълумотларни шакллантириш ва уларни ёш олимлар, педагоглар ва талабаларга етказиш буйича илмий семинарлар ташкил этиш

Режа

асосида

ёш олимлар кенгаши. факультет деканлари, ва кафедра мудирлари

5

Филиал профессор ўкитувчилари томонидан еш олимларга, педагоглар, талабаларга уларни илмий мухитга кириш учун мақола ва тезислар хамда илмий рефератлар ёзиш хусусиятлари ва чоп этиш ургатиш юзасидан илмий семинарлар ташкил этиш

 

илмий ишлар ва инновациялар буйича директор муовини, ёш олимлар кенгаши, факультет деканлари, ва кафедра мудирлари

6

Филиал профессор укитувчилари илмий маслахати асосида “Ёш олимлар” кенгашига жалб этилган ёш олимлар, бакалаврлар иштирокида қишлоқ хўжалигининг истикболли йуналишларида инновацон гурухлар ташкил этиш

2019 йил март

илмий ишлар ва инновациялар буйича директор муовнни, ёш педагогик кадрлар билан ишлаш бўлими, ёш олимлар кенгаши, факультет деканларн, ва кафедра мудирлари

7

Қишлоқ хўжалиги соҳасида ҳар бир йўналишлар бўйича илмий тадқиқот институтлари ва илмий тадкикот ннститутлари академиклари ҳамда тажрибали профессорларини тажриба алмашиш буйича “Ёш олимлар" кенгашида маърузаларини ташкиллаштириш ва бунга ёш олимлар, педагоглар ва талабаларни жалб этиш

Режа асвсида

Ёш олимлар кенгаши, факултет деканлари ва кафедра мудирлари

8

ОАК бюллютенига киритилган республика ва халкаро илмий журналлар руйхати, уларда маколалар чикариш талаблари тугрисидага маълумотларни шакллантириш ва уни ёш олимлар, педагоглар ва талабаларга етказиш

Йил давомида

Филиал директори, директор муовинлари, илмий булим, халкаро булим, факультет деканлари, ва кафедра мудирлари

9

Ёш олимлар кенгаши томонидан қишлоқ хўжалиги тизимидаги илмий тадкикот институтларида мустакил изланувчи ннститутлари да тахсил олиш истагини билдирган мутахассисларнинг руйхатини шакллантириш

Йил давомида

илмий ишлар ва инновациялар буйича директор муовинн,ёш олимлар кенгаши, факультет деканлари, ва кафедра мудирлари

10

Еш олимлар кенгаши томонидан аграр сохасидаги илмий тадкикот институтлар билан биргаликда ишлаб илмий-инновацион хамкорликни янада кучайтириш буйича маъсулларни тайинлаш ва уларнииг 2019 йил учун иш режасини тасдиклаш

Йил давомида

илмий ишлар ва инновациялар буйича директор муовини, еш педагогик кадрлар билан ишлаш булими, ёш олимлар кенгаши, факультет деканлари, ва кафедра мудирлари

11

Аграр тизимидаги илмий салохиятлар тажрибали профессорларни ва илмий тадкикот ннститутлари мутахассисларни жалб килган холда ёш олимлар кенгашида улариинг муаммоли масала ва маърузаларни ташкиллаштириш ва бунга ёш олимлар педагоглар. ва талабаларни жалб этиш

Йил давомида

Филиал профессорлари, ёш олимлар кенгаши. факультет деканлари, ва кафедра мудирлари

12

Ёш олимлар кенгаши аъзолари томонидан аграр тизимдаги қишлоқ хўжалиги коллежлари ва академик лицейларда семинарлар ташкил этиш

2018 йил ноябр

ёш олимлар кенгаши, факультет деканлари, ва кафедра мудирлари

Тошкент давлат аграр университети Термиз филиали

Ёш олимлар” кенгаши таркиби

 

 

 

 

Ф.И.Ш.

 

Туғилган
йили

 

Иш жойи

ва лавозими

 

 1.  

Имомов Фозил (раис)

1992 йил

ТДАУ Термиз филиали Ўсимликшунослик, ўсимликлар ҳимояси ва агрокимё кафедраси ассистенти

 1.  

Абдиназаров Жамшид

(раис муовуни)

1990 йил

ТДАУ Термиз филиали Ўсимликшунослик, ўсимликлар ҳимояси ва агрокимё кафедраси ассистенти

 1.  

Бўриев Қувондиқ

(кенгаш котиби)

1987 йил

ТДАУ Термиз филиали ўрмончилик, доривор ўсимликларни етиштириш, қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш технологияси кафедраси ассистенти

 1.  

Нурмаматов Фурқат

1986 йил

ТДАУ Термиз филиали Мева-сабзавотчилик, узумчилик, селекция ва уруғчилик кафедраси ассистенти

 1.  

Қорабоев Турғун

1988 йил

ТДАУ Термиз филиали Ўсимликшунослик, ўсимликлар ҳимояси ва агрокимё кафедраси ассистенти

 1.  

Ишмуратов Шавкат

1986 йил

ТДАУ Термиз филиали ўрмончилик, доривор ўсимликларни етиштириш, қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш технологияси кафедраси ассистенти

 1.  

Норқўчқоров Хушвақт

1988 йил

ТДАУ Термиз филиали Гуманитар фанлар кафедраси ассистенти

 1.  

Низомиддинов Камолидддин

1992 йил

ТДАУ Термиз филиали Ўсимликшунослик, ўсимликлар ҳимояси ва агрокимё кафедраси ассистенти

 1.  

Мамаюсупов Аббос

1989 йил

ТДАУ Термиз филиали Мева-сабзавотчилик, узумчилик, селекция ва уруғчилик кафедраси ассистенти

 1.  

Эрназаров Мирзоҳид

1990 йил

ТДАУ Термиз филиали Математика ва табиий фанлар кафедраси ассистенти

 1.  

Абдуллаев Бунёд

 

ТДАУ Термиз филиали Математика ва табиий фанлар кафедраси ассистенти

 

 

// //